www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?yciowa rola Ma?gosi Teodorskiej!

Ma?gosia ustawi?a si? w ?yciu, jak trzeba. Bogaty narzeczony biznesman Krystian Zieli?ski u boku i rola Irki Tosiek w serialu „Plebania”. Zreszt? rola, która ma szans? zosta? jej ?yciow? rol?. I chyba jedyn?”wielk?” …

No bo, jak z dystansem podej?? do aktorskiej kariery Ma?gosi? Aktorskiej, amatorskiej, bo z wykszta?cenia Teodorska jest ekonomistk?. Oprócz roli Irki w „Plebanii” pojawi?a si? kiedy? w serialu „Modelki” i „M jak Miłość”. Nie mog?o jej zabrakn?? w Playboyu cztery lata temu. Pud?em okaza? si? udzia? w „Jak oni ?piewaj?„, bo Gosia szybko odpad?a z programu. I na tym koniec …

Teodorska_Ma?gorzata

A jednak Teodorska ma ma?o powodów do narzekania. Na imprezach nie tylko bryluje, ale b?yszczy.

Teodorska_Ma?gorzata

Teodorska_Ma?gorzata

I cho? ju? prawie 10 lat, od kiedy zacz??a gra? w „Plebanii„, ani widu innych powa?nych propozycji. Mimo, ?e g?o?no o tym, i? Teodorsk? czeka wi?cej pracy, bo serialowa Irka ma sta? si? jedn? z g?ównych postaci serialu, jako? sceptycznie si? do tego nadmiaru pracy odnosimy. Bo, rozbudowanie roli Irki, chyba nie b?dzie dla niej, a? tak wyczerpuj?ce …

Teodorska_Ma?gorzata_"Tosiek_Irka"

Takiej kariery warto pogratulowa?, bo ma?o któremu aktorowi udaje si? utrzymywa? tylko z jednej serialowej roli w dodatku przez tak d?ugi czas.

Teodorska_Ma?gorzata

Teodorska_Ma?gorzata_Zieli?ski_Krystian


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>