www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ycie osobiste Dody kwitnie

Tyle wiadomo na pewno. Zagadk? jest nadal to, dzi?ki komu Doda ostatnio jest szcz??liwa.

Pierwotna wersja by?a taka, ?e piosenkarka zar?czy?a si? z Nergalem. Fakt tym razem donosi, ?e wybrankiem jest kto? inny, a mianowicie Dominik Drygas, wcze?niej znany jako jej przyjaciel. Podobno zostawi? dla niej ?on? i dziecko. Ile w tym jest prawdy? Niestety Doda na razie nie zaspokoi?a ciekawo?ci zainteresowanych i nie skomentowa?a sprawy.

135

223

319

419


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>