www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zwyczajne dylematy Anny Dereszowskiej!

Po urodzeniu dziecka, aktorce jest coraz trudniej.

Dereszowska mimo, tego, ?e ju? od dwóch lat jest mam? ma?ej Lenki, ci?gle musi przyzwyczaja? si? do roli pracuj?cej mamy. I trudno si? jej dziwi?, wraz z mijaj?cym czasem jest coraz trudniej – wzrastaj? przecie? wymagania rosn?cego malucha, a praca ci?gle zostaje prac?.

Jak ka?dej m?odej mamie, która pracuje, nie jest mi ?atwo. Moja sytuacja wymaga wielu wyrzecze? i kompromisów – mówi aktorka w rozmowie z Faktem.

Dereszowska_Anna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>