www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zwi?zki z Clooney’em s? stresuj?ce?

Sarah Larson zdradzi?a kilka tajemnic…


Sarah Larson – by?a dziewczyna najprzystojniejszego faceta ?wiata (kiedy? – obecnie jego miejsce zaj?? Hugh Jackman) – wyjawi?a prasie kilka smaczków. Okazuje si?, ?e kelnerka z Los Angeles uwa?a, ?e zwi?zek z aktorem by? stresuj?cy. Dlaczego?

Nie by?o presji, jednak wszystko by?o odrobin? stresuj?ce, poniewa? wiecznie przebywali?my w ?wietle reflektorów. Chwilami czu?am si? jak w pu?apce, nie wiedzia?am, co mam robi?.” – powiedzia?a.

Nie ma si? co dziwi?, w ko?cu nie cz?sto zdarza si?, aby z posady kelnerki awansowa?o si? na kobiet?, która pojawia si? na rozdaniu Oskarów…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>