www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ora my?li o dziecku?

Ton?cy brzytwy si? chwyta

„Party”  pisze, ?e tancerz dosta? w?a?nie kart? sta?ego pobytu w Polsce. Teraz mo?e bez przeszkód podejmowa? w naszym kraju prac? i nie zajmowa? si? bez przerwy za?atwianiem formalno?ci zwi?zanych z pobytem poza Ukrain?.

– Marz? o tym, by moje dzieci chodzi?y do polskiej szko?y – wyzna? tancerz gazecie.” – donosi Fakt.

?wietny chwyt rozmi?kczaj?cy serca jego fanek ….


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>