www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ona Pazury chwali ró?nic? wieku w zwi?zku!

Edyta Zaj?c wie w ko?cu, o czym, mówi. Ba, w tej dziedzinie jest nawet specjalistk?. Jej m?? Cezary Pazura jest przecie? starszy od niej tylko o … 25 lat.

Ale, co tam ?wier? wieku! W porannym programie TVN, Edyta Zaj?c oraz inne znane twarze zwi?zane ze starszymi partnerami, wychwala?y uroki ?ycia ze starszym partnerem. Du?o starszym. Co nie dziwi, akurat, prym w dyskusji wiod?a Edyta Zaj?c.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>