www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ona Diablo cieszy si? jego pora?k?!

To dopiero ?onka!

Krzysztof „Diablo” W?odarczyk odpad? w niedziel? z „Ta?ca z gwiazdami” …

Pora?ka m??a wywo?a?a niepohamowan? rado?? u ?ony boksera – Ma?gorzaty Babilo?skiej-W?odarczyk. Po zako?czeniu programu mo?na by?o zauwa?y?, jak rozsy?a p?omienne u?miechy. Nie chodzi?a tak zmartwiona jak jej m??. Cieszy?a si?, ?e w ko?cu ukochany b?dzie mia? wi?cej czasu dla domu.” – donosi Super Express.

Chyba nie dla domu, tylko dla niej. A mo?e by?a zazdrosna o atrakcyjn? taneczn? partnerk? Diablo?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>