www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zobacz pier?cionek zar?czynowy Dody – foto!

Podczas fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy Dorota Rabczewska pokaza?a si? z nowym pier?cionkiem na palcu serdecznym.

Ostatnie plotki o jej zar?czynach z Adamem Darskim okaza?y si? prawdziwe. Teraz jeden z tabloidów donosi, ?e Doda ju? kr??y po salonach jubilerskich z przyjació?kami i rozgl?da si? za obr?czkami ?lubnymi. Czy?by w tym roku czeka? nas kolejny ?lub samozwa?czej królowej popu?


Jak Wam si? podoba pier?cionek zar?czynowy Dody?

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>