www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zniszczona cera Martyny Wojciechowskiej!

To cena jej pasji podró?niczych.

Martyna Wojciechowska ma ju? na swoim koncie powa?ne odmro?enia twarzy i d?oni. Jak sama przyzna?a w rozmowie z Faktem, by?y efektem jej zaniedba?. Ale podró?niczka uczona do?wiadczeniem ju? nie wystawia swojej skóry na bezpo?rednie dzia?anie szkodliwych czynników, jak mróz, wiatr czy silne s?o?ce. Wie, jak skór? chroni? i stara si? to robi? skrupulatnie. Mimo tych stara?, czynniki naturalne wygrywaj?. Wojciechowska narzeka, ?e jej cera nie wygl?da, jak powinna …

Wojciechowska_Martyna

Nie ukrywajmy, moja skóra ró?ni si? od skóry innej kobiety w moim wieku. To wida?. Nie da si? tego zatrzyma? – mówi z rozmowie z Faktem.

Przypominamy, ?e Martyna ma 36 lat. Tylko czy jej skóra wygl?da naprawd?, a? tak fatalnie? Nam si? wydaje, ?e tak ?le nie jest. Zreszt? sami oce?cie …

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna

ZOBACZ: Wojciechowska wróci?a z wyprawy do Nowej Gwinei!


Wpisz komentarz

  1. 10 września 2016 01:46

    ja:

    Ohohoh nie jedna by sobie taką zniszczoną cerę życzyła;)

Podobne posty:

/* */?>