www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Znany aktor chowa ?ci?gi w chlebie!

Te metody mog?yby by? podawane, jako przyk?ad „wsparcia” w sytuacjach awaryjnych na warsztatach dla pocz?tkuj?cych aktorów. Witold Pyrkosz zdradza, jak pomaga sobie w czasie zdj?? na planie serialu M jak Miłość.

Pyrkosz do s?dziwy wiekiem, (84 l.) do?wiadczony aktor, który ci?gle tryska dobrym humorem i co wa?niejsze ma dystans do swojej pracy. Z M jak Miłość znamy go, jako Lucjana Mostowiaka. Okazuje, si? ?e aktor ma swoje sposoby na trudne momenty w czasie pracy i chowa ?ci?gi z tekstem w ró?nych dziwnych zakamarkach.

1 2

Wpisz komentarz

  1. 25 marca 2010 09:00

    CV.XMC.pl:

    CV.XMC.pl…

    Le rassemblement est soutenu par (état au 25. 02): Collectif Urgence Palestine (CUP) Genčve et CUP Nyon- la Côte, CUP Vaud, Droit pour Tous, Génération Palestine, Centre Europe Tiers- Monde (CETIM), Association Meyrin- Palestine, Femmes en Noir Ge…

Podobne posty:

/* */?>