www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Znana prezenterka straci?a m??a w katastrofie samolotu prezydenckiego!

GALA: Jaki jest pani m???

Wyj?tkowy. Dobry, opieku?czy, czu?y, bardzo m?ski. M?dry. Uczciwy. Musia?am sporo prze?y?, by zrozumie?, ?e proste rzeczy s? najpi?kniejsze, ?e mo?na wspólnie cieszy? si? z ka?dej chwili. I o ka?d? dba?.

GALA: Pami?ta pani pierwsze spotkanie?

Usiedli?my obok siebie w samolocie. Tak to si? w?a?nie zacz??o, od rozmowy w podró?y. I nieprawdopodobnego porozumienia. Mówimy to samo w tej samej chwili.


GALA: Czym jest Miłość dla pani?

T?sknot? za drugim cz?owiekiem, czekaniem na niego, wiar?, ?e nic nas nie rozdzieli, nadziej?, ?e spe?ni? si? wszystkie nasze plany. Uczeniem si? kompromisów i pieczeniem ciasta na niedziel?. Nawet je?li ca?a kuchnia tonie w m?ce. Miłość jest w trzymaniu si? za r?ce, w budzeniu si? i zasypianiu obok siebie. W rado?ci wspólnych ?niada?. D?ugo na to czeka?am, ale wreszcie jest…

Trudno o jakikolwiek komentarz. Cho? ogarniaj? nas wyrazy szczerego, g??bokiego wspó?czucia, to przecie? tylko s?owa… fakty s? nieub?agalne 🙁

1 2 3 4 5 6 7 8

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>