www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Znamy ju? cz??? listy 10.edycji „Ta?ca z Gwiazdami”!!!

10 edycja tanecznego show zapowiada si? niezwykle „barwnie”. Koniecznie sprawd?cie, kto szuka swojej szansy na sukces na parkiecie TzG!

Na pewno zobaczymy Ann? Wyszkoni,

Wyszkoni_Anna


Macieja Silskiego,

Silski_Maciej


Dominik? Figursk?,

Figurska_Dominika


Weronik? Rosati

Rosati_Weronika


… i El?biet? Romanowsk?.

Romanowska_El?bieta

Trwaj? negocjacje z Piotrem Machalic?, który ma szans? sta? si? najwi?cej zarabiaj?c? gwiazd? tej edycji.

Machalica_Piotr

Wiele celebrytów nie godzi si? na wyst?p w programie i pot?pia jego kontynuacj?. Czy uda si? zebra? chocia? 10 par?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>