www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zmieni? kolor w?osów dla roli!

Andrzej Nejman, którego ci?gle jeszcze najcz??ciej kojarzymy z roli Waldka w Z?otopolskich, poszed? na ca?o??.

Po odej?ciu ze Z?otopolskich aktor dosta? rol? w serialu „Tylko Miłość”. Ka?da rola wymaga wiele pracy i po?wi?ce?, ale ta by?a wyj?tkowa.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>