www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zm?czona Paulla

S?awa m?czy. Przekona?a si? o tym ?wie?o upieczona laureatka festiwalu Sopot TopTrendy – Paulla.

Cho? raczej trzeba by powiedzie?, ?e przekonali si? o tym go?cie jubileuszowej X Gali Moda&Styl, która odby?a si? 28 czerwca w Warszawie. Atrakcj? wieczoru mia?a by? w?a?nie Paulla, która zjecha?a na gal? „prosto z Sopotu”, po?piewa?a malutk? chwileczk? i… znikn??a.

mwmedia_20090629_154258

mwmedia_20090629_091418

Czy?by ?wie?o zdoby?a s?awa tak j? zm?czy?a? A mo?e po prostu zabrak?o utworów w repertuarze?

mwmedia_20090630_112141

mwmedia_20090630_112153


Wpisz komentarz

 1. 30 czerwca 2009 23:10

  Maxx:

  a mo?e organizator podpisa? z ni? umow? tylko na jedn? piosenk? i za jedn? tylko zap?aci??

  tak to jest jak si? szuka wsz?dzie taniej sensacji!

 2. 5 lipca 2009 19:55

  jordi:

  Niestety to nie jest szukanie sensacji na si??. Pracowa?em przy organizacji i obs?udze Gali i z przykro?ci? stwierdzam, ?e jeden ma?y sukcesik tak uderzy? Pauli do g?owy, ?e nie wype?ni?a warunków kontraktu i otrzyma?a zap?at? tylko za jedn? piosenk? zamiast za dwie i ewentualny bis. Now? Madonn? to ona jeszcze d?ugo nie b?dzie pomimo dobrego g?osu i niez?ego wygl?du. Paula: troch? pokory i dystansu to w?a?ciwa droga do sukcesu medialnego!

Podobne posty:

/* */?>