www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zmar? aktor, Maciej Koz?owski

Aktor zmar? w nocy z poniedzia?ku na wtorek w wieku 52 lat. Chorowa? na WZW typu C.

Pi?kny cz?owiek… Szanowa?am go, za wybory, za to, jak ?y?. A ?y? tak jak chcia?, ale tak, ?e nigdy nie musia? niczego si? wstydzi? – wspomina Koz?owskiego aktorka Beata Kawka.

W tych dwóch zdaniach zawiera si? kwintesencja pi?knego ?ycia Koz?owskiego.

Maciej Koz?owski, aktor teatralny, filmowy i serialowy ma bardzo obszerny dorobek zawodowy. Lista filmów, spektakli, seriali czy programów telewizyjnych, w których bra? udzia? jest tak d?uga, ?e trudno wymieni? nawet po?ow?.

Ale chyba najcz??ciej zapami?tany b?dzie z ról w M jak Miłość, Matki, ?ony i kochanki, Ogniem i mieczem czy Psach. Prywatnie by? wielkim fanem pi?ki no?nej.

1 2 3 4 5

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>