www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Z?amana kariera Agnieszki Szulim?

Anga? Agnieszki w TVP, zdaniem wielu, mo?e zosta? dosy? szybko zerwany. Powód? Woda!!!

A wszystko mia?o tak niewinny przebieg. Podczas popisów kulinarnych mistrza kuchni w programie „Kawa czy herbata” wy?ej wspomniany sypn?? ?artem, jakoby woda u?yta do przygotowania jego specja?u pochodzi z Lichenia ( SE ).

Szulim_Agnieszka

Feralny dowcip a przede wszystkim brak reakcji Agnieszki wed?ug Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma by? powodem jej ewentualnego zawieszenia.

Szulim_Agnieszka

Poczucie „nieodpowiedniego” humoru bywa?o zgubne, swego czasu.

Szulim_Agnieszka

Zobaczymy jak to si? teraz zako?czy.

Szulim_Agnieszka


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>