www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zjawiskowa Wojciechowska, Kobiet? Roku miesi?cznika Twój Styl!

Martyna Wojciechowska zosta?a wyró?niona przez Twój Styl za zdobycie Korony Ziemi. Osi?gni?cia podró?niczki i tytu? Kobiety Roku to jedno, a to, jak zjawiskowo prezentowa?a si? na gali, to druga niepodlegaj?ca dyskusji kwestia.

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>