www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zimna krew Agaty M?ynarskiej!

Gdy Natura wo?a, gwiazda nie gwiazda, ale pójdzie …

Mimo, ?e M?ynarska jest szefow? jednego z dzia?ów telewizji Polsat, potrafi sobie poradzi? nawet w sparta?skich warunkach.

I tak, wedle doniesie? Faktu, Agata w przyp?ywie odczucia potrzeb fizjologicznych nie waha?a si? skorzysta? z plastikowego Toi Toi’a.

M?ynarska_Agata

Ale jest jednak co?, co stawia M?ynarsk? wy?ej, od zwyk?ych ludzi, jest przecie? telewizyjn? gwiazd?, by? mo?e dlatego wychodz?c z plastikowego wychodka g?ow? trzyma?a tak wysoko

Nawet gdy sytuacja j? zaskoczy, nie traci g?owy. Jak si? okazuje, w ka?dym momencie, nawet najtrudniejszym, mo?na by? dam? – czytamy w Fakcie.

M?ynarska_Agata

M?ynarska_Agata

Z M?ynarskiej przyk?ad powinny bra? inne gwiazdy – gdy Natura wo?a, nie potrzebuje marmurowych posadzek i pachn?cej lawend? ta?my na rolce.

M?ynarska_Agata


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>