www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ziemiec wróci? do „Wiadomo?ci”!

Krzysztof po 14 – miesi?cznej przerwie wróci? do pracy.

Przypominamy, ?e powodem tak d?ugiej nieobecno?ci na wizji by?y poparzenia, jakim prezenter uleg? podczas gaszenia po?aru, który wybuch? w jego mieszkaniu. Po tym wypadku Krzysztofa Ziemca czeka?o d?ugie leczenie. Teraz w wielkim stylu wróci? i poprowadzi? wigilijne wydanie „Wiadomo?ci”.

Ziemiec_Krzysztof

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>