www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

ZELT: Nie zamierzam sie rozwodzi?!

Czy?by to koniec spekulacji na temat rzekomego rozwodu aktora?

O tym, ?e ma??e?stwo Piotra Zelta przechodzi powa?ny kryzys, który najpewniej zako?czy si? rozwodem, prasa rozpisuje si? ju? do d?ugich miesi?cy. Wielu mo?e nawet my?la?o, ?e aktor w ko?cu powróci? do stanu kawalerskiego. Ale okazuje si?, ?e wbrew temu co pisz?, Zelt nie b?dzie si? rozwodzi?.W rozmowie z Super Expressem powiedzia?, jasno i wyra?nie: Nie zamierzam si? rozwodzi?!

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>