www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ebrowski to pantoflarz!?

Micha? ?wieci przyk?adem dla wszystkich m??ów!

Dzi?ki Faktowi dowiadujemy si? o niesamowitym oddaniu Micha?a ?ebrowskiego swojej ?wie?o po?lubionej ?onie, Oli Adamczyk.

Kiedy tylko Micha? ?ebrowski dojrza? rozwi?zan? sznurówk? w lewym bucie Oli (22 l.), bez chwili namys?u pad? na kolana i szybko zaj?? si? tym problemem.

?ebrowski nie od dzi? uznawany jest za d?entelmena, jednak o takie po?wi?cenie nikt go chyba nie podejrzewa?! To? to chodz?cy idea?!

?ebrowski_Micha?

Teraz Micha? jest nie tylko symbolem m?skiego, dojrza?ego pi?kna i doskona?ej sztuki aktorskiej, – dzi?ki rozwi?zanej sznurówce w bucie ?ony sta? si? symbolem oddanego m??a. Nie myli? z pantoflarzem …

?ebrowski_Micha?

?ebrowski_Micha?Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>