www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ebrowski b?dzie ojcem!

Aktor a? kwitnie, wida? po nim pe?ni? szcz??cia.

Od kiedy wzi?? ?lub, jego ?ycie bardzo si? zmieni?o. Niedawno dowiedzia? si?, ?e b?dzie mia? dziecko. T? informacj? podzieli? si? z „Faktem”. „To dopiero drugi miesi?c. Nie wiadomo jeszcze, czy urodzi si? ch?opiec, czy dziewczynka”. Micha? na pewno sprawdzi si? w roli ojca.

Przysz?emu tacie kibicujemy!

?ebrowski_Micha?

Wi?cej na temat Micha?a ?ebrowskiego

?ebrowski stara si? o dziecko!?

?ebrowski si? ?eni!

Dzisiaj ?ebrowski traci wolno??!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>