www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zaskakuj?ca metamorfoza m?odej ?ony ?apickiego!

To zdj?cie jest ju? nieaktualne.

Tak 26-letnia Kamila ?apicka, ?ona 86-letniego Andrzeja wygl?da?a jeszcze niedawno, a dok?adnie prawie rok temu.

?apicka_Kamila_?apicki_Andrzej

Ale to nie mijaj?cy czas, a wyra?nie – ma??e?stwo z ?apickim tak s?u?y Kamili, bo dzisiaj ju? wygl?da tak …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>