www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zap?aci? milion?

Podobno tyle kosztowa? go rozwód

Dosta?em rozwód, od dzisiaj jestem wolny – powiedzia? „Super Expresowi” Michalczewski, gdy otwar?y si? drzwi sali rozpraw. I w ge?cie zwyci?stwa uniós? kciuk do góry. A potem on i ona rozeszli si? w dwie strony.” – donosi SE.

Ona czyli by?a juz ?ona Patrycja Ossowska. Michalczewski nie potwierdza ceny rozwodu, ale tyle ??da?a jeszcze niedawno Ososowka. Chyba posz?o jej dobrze, bo rozprawa trwa?a zaledwie pó? godziny …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>