www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zakochana ?muda-Trzebiatowska!!!

Marta jest bardzo szcz??liwa w swoim zwi?zku z tancerzem, Adamem Królem. A s?dzono, ?e jest inaczej …

Podejrzenia, ?e zwi?zek Marty mo?e przechodzi? powa?ny kryzys pojawi?y si? po tym, gdy Adam Król zrobi? Marcie niespodziank? urodzinow? – striptiz w ?rodku na dnia na ulicy! To by?o bardzo imponuj?ce show, które wiele osób uzna?o za przys?owiow? pokazówk?. Od razu pojawi?y si? spekulacje, ?e Król na si?? próbuje pokaza?, jak dobrze uk?ada mu si? z Mart?.

?muda_Trzebiatowska_Marta_Król_Adam

?muda_Trzebiatowska_Marta_Król_Adam

Okazuje si?, ?e faktycznie ?muda i Król s? bardzo zakochani i daleko im do kryzysu. Pozostaje tylko ?yczy?, aby ta sielanka d?ugo trwa?a.

?muda_Trzebiatowska_Marta_Król_Adam

?muda_Trzebiatowska_Marta_Król_Adam

?muda-Trzebiatowska o swoich kompleksach! [5 zdj??]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>