www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

?ak i Królikowski zata?cz?!?

Cezary ?ak i Pawe? Królikowski to smaczne k?ski dla stacji TVN.

Prasa bulwarowa t?umaczy to wielk? popularno?ci? aktorów. Podobno, je?li panowie zdecydowaliby si? zata?czy? w „Ta?cu z gwiazdami” mogliby zgarn?? nawet po 100 tysi?cy z?otych za udzia?!

Królikowski_Pawe?

Królikowski_Pawe?


Królikowski_Pawe?


Czy od wrze?nia b?dziemy skazani na ogl?danie tanecznych wygibasów tych panów?

?ak_Cezary

Królikowski_Pawe?
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>