www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zaj?c tylko skorzysta?a?

W prasie pojawi?y si? wyliczanki na temat korzy?ci, jakie Edyta zyska?a po ?lubie z Czarkiem Pazur?!

W magazynie Show, dowiadujemy si?, ?e Edyta „wesz?a na salony, dosta?a prac? w Polsat Cafe , mia?a ?lub w pa?acu i blok w Nowej Hucie zmieni?a na apartament w Warszawie”.

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary

Zaj?c_Edyta

A gdzie tu romans, fala mi?o?ci, do?wiadczenie macierzy?stwa…? Przecie? Czarka i Edyt? ??czy z pewno?ci? wyj?tkowa wi??.

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary

Zaj?c_Edyta_Pazura_Cezary


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>