www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zagrywka Edyty Górniak!?

Edyta Górniak wcale nie mia?a zamiaru rezygnowa? z udzia?u w nast?pnej edycji „Jak oni ?piewaj?”…

Jej s?owa by?y…zwyk?ym szanta?em. Piosenkarka postanowi?a tym sposobem wywalczy? wi?cej pieni?dzy.

Górniak_Edyta

Czy organizatorzy zgodz? si? na tak? manipulacj?? A mo?e wreszcie zobaczymy, jak wygl?da?by ten program bez niej?

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>