www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Zabójcza ambicja Nataszy Urba?skiej!

W ostatnim odcinku „Ta?ca z gwiazdami” Natasza Urba?ska wraz z Janem Klimentem by?a „dopiero” czwarta w ocenach. To podzia?a?o na ni? jak zapalnik. Przed kolejnym odcinkiem ?wiczy bardzo forsownie. Czy wybuja?a ambicja Nataszy nie obróci si? przeciwko niej samej?

Z historii „Ta?ca z gwiazdami” wiemy, ?e nie op?aca si? a? tak bardzo gor?czkowo prze?ywa? swojej w nim roli. W VIII edycji programu podobne podej?cie mia? Adam Król. Sko?czy?o si? odpadni?ciem tu? przed fina?ami. Treningi od rana do wieczora wcale nie pomog?y wówczas Marcie ?mudzie-Trzebiatowskiej w odniesieniu pe?nego sukcesu. Dusza programu to przede wszystkim zabawa a nie podkr?canie zb?dnymi ambicjami i tak ju? gor?cej atmosfery.

Natasza_Urba?ska

Pono? tak napi?ty grafik treningów jest zwi?zany z now?, zaskakuj?c? choreografi?, któr? zobaczymy w nast?pnym odcinku ( Fakt ).

Natasza_Urba?ska_i_Jan_Kliment

Nie zapominajmy równie? ?e „Taniec z gwiazdami” to nie tylko s?awa, któr? Natasza ju? zdoby?a, ale równie?  spore pieni?dze. Czy taka determinacja w d??eniu do sukcesu pomo?e Nataszy i jej partnerowi?

Natasza_Urba?ska_i_Jan_Kliment


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>