www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Za co kochamy gwiazdy!?

Nie tylko za gr? aktorsk?, talent i urod?. Najbardziej chyba za dystans do siebie. Matylda Dami?cka jest jedn? z nich.

Tyle ostatnio informacji, o gwiazdach, które szczególn?, wr?cz przesadn? uwag? przyk?adaj? do swoich zdj??. A bycie osob? znan?, przecie? wcale nie wyklucza braku poczucia humoru i luzu. Dlatego „Mati” Dami?cka ma u nas wielkiego plusa!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>