www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Za co Gliwa chwali swojego m?odszego partnera!

Sylwia musi uwa?a? z tymi pochwa?ami. A nu?, jaka? kole?anka sprz?tnie jej ukochanego sprzed nosa!?

W rozmowie z jednym z kolorowych magazynów Sylwia wyra?a?a si? o swoim ch?opaku, Szymonie Paneckim w samych superlatywach …

„Jest nie tylko partnerem, ale i przyjacielem, który wie, ?e kobieta do szcz??cia, bardziej od nowej torebki, potrzebuje czu?o?ci i rozmowy” – czytamy w „Na ?ywo”

Gliwa_Sylwia_Panecki_Szymon

Je?li doda? do tego m?ody wiek Szymona (19 l.) i ciekaw? aparycj?, mo?na pomy?le?, ?e Gliwa to prawdziwa szcz??ciara! Oby tego szcz??cia i bardzo czu?ego partnera nie pozazdro?ci?a jej jaka? inna aktorka. Szymon dopiero zacz?? pojawia? si? na salonach, a ju? o nim g?o?no. Nowy zwi?zek by?by dla niego murowanym rozg?osem, a Sylwia? Jak sama stwierdzi?a nie my?li o przysz?o?ci, a ka?dy zwi?zek i tak mo?e si? zako?czy? w ka?dej chwili …

Gliwa_Sylwia_Panecki_Szymon


Oby tylko Gliwa nie sta?a si? przepustk? dla Szymona do zaistnienia w showbiznesie. Tego jej szczerze nie ?yczymy.

Gliwa_Sylwia

Gliwa_Sylwia_Panecki_Szymon
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>