www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Z Villas coraz gorzej

Stan zdrowia Violetty Villas jest niepokoj?cy

Musz? odpocz??, ju? nie mog? dalej i?? – mówi?a Villas, która musia?a pokona? ledwie kilka metrów z limuzyny do siedziby gminy, gdzie odbywa?o si? g?osowanie. Wida? by?o, ?e ka?dy krok sprawia? jej ogromn? trudno??. Wsparta na ramionach dwóch osób ledwo si? porusza?a. – Nie wejd? tam, nie dam rady – powiedzia?a, gdy dotar?a do schodów prowadz?cych do lokalu wyborczego. Wprowadzona na gór? musia?a usi??? na korytarzu i odpocz??. Po doj?ciu do sto?u, przy którym pobiera si? karty do g?osowania, te? przysiad?a. – Jestem za odwo?aniem wójta – rzek?a jedynie s?abiutkim g?osem.

Villas zaanga?owa?a si? w walk? o usuni?cie wójta ze stanowiska po tym, jak odebra? jej dzier?awion? ziemi?, na której stoi jej dom.” – podaje SE.

Mamy nadziej?, ?e to tylko chwilowa niedyspozycja.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>