www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Z kim Rusin ma na pie?ku?

Walka o kas? w telewizyjnej d?ungli?

W sieci pojawi?y si? doniesienia, jakoby Kinga Rusin i Jolanta Pie?kowska ju? od pocz?tku lat 90 -tych toczy?y ze sob? cich? wojn?. Oczywi?cie wszystkie sporne kwestie dotycz? posad w telewizji. Dosz?o, do tego, ?e teraz obie prezenterki nawet nie witaj? si? na swój widok ….

Ciekawe, co na to obie panie? Mo?e oka?e si?, ze jednak s? najlepszymi przyjació?kami, a nie jak s?dz? z?o?liwi od lat walcz? o sto?ki?


Wpisz komentarz

  1. 4 maja 2009 22:26

    bobacka1:

    dla mnie one obie s? beznadziejne!!

Podobne posty:

/* */?>