www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Z kim Femme wychowa córk??

Magda Femme mieszka ze swoj? przyjació?k? o ojcu jej urodzonego niedawno dziecka nic nie wiadomo

Czy wychowanie dziecka bez ojca dobrze wp?ynie na psychik? dziecka? – zastanawia si? „Twoje Imperium”. Magazyn twierdzi, ?e córka piosenkarki raczej nie pozna swojego ojca.

O ojcu dziecka Magda Femme milczy. Zachowuje si? tak, jakby nie istnia?. To potwierdza?oby tez?, ?e materia? genetyczny pochodzi z banku nasienia – donosi  „Twoje Imperium”.

Femme uznaje, ?e niewa?ne kto wychowuje dziecko, byle tylko by?o kochane. Innego zdania s? specjali?ci.

Ojciec pozwala dziecku zaakceptowa? swoj? seksualno??, szczególnie je?li chodzi o dziewczynki. Rol? ojca jest wyznaczanie granic i regu? – mówi w rozmowie z czasopismem Sylwia Ko?ko, psycholog dzieci?cy” – podaje Fakt.

Chyba Magdzie nie b?dzie lekko. Krzy?owy ogie? pyta?, które zostaj? bez odpowiedzi mo?e doprowadzi? do tego, ?e ka?de posuni?cie piosenkarki b?dzie brane pod lup?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>