www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Z kim ca?owa?a si? nastolatka Górniak?

Odpowied? na to pytanie zaskoczy ka?dego

A chyba najbardziej m??a Edyty Górniak, Darka Krup?. W czasie ostatniego odcinka „Jak oni ?piewaj?” jurorka Edyta Górniak odkry?a r?bka tajemnicy dotycz?cej wzlotów ze swojego nastoletniego ?ycia uczuciowego.

Jak by? sza? na Modern Talking i wyst?powali oni w telewizji, to ca?owa?am ekran – rzuci?a gwiazda polskiej estrady. – W ko?cu jako? trzeba by?o nauczy? si? ca?owania – doda?a Górniak.” – czytamy w Super Expressie.

Ale co by?o to min??o, przez mijaj?ce lata Edyta musia?a du?o praktykowa? bo teraz ca?uje ju? tylko swojego m??a…

Ups, no nie zawsze


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>