www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

You Can Dance: Micha? Piróg t?umaczy si? z „kupy”!

Podczas ostatniego odcinka „You Can Dance” Micha? Piróg nie przebiera? w s?owach. Ostro ocenia? wyst?py wszystkich uczestników, nie oszcz?dza? nikogo.

Kiedy jednak juror ocenia? taniec Adama i Ewy grubo przesadzi?. Piróg powiedzia? wtedy, ?e ich wyst?p by? beznadziejny, a choreografia, do której ta?czyli to „kupa”.


Widzowie byli oburzeni, publiczno?? zgromadzona w studio stara?a si? zag?uszy? wypowied? Micha?a Piroga. Nic dziwnego wi?c, ?e juror postanowi? przeprosi? za swoje s?owa. Zrobi? to w typowy dla siebie sposób:

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>