www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

„You Can Dance” bez Marczuk-Pazury!!!

Dlaczego nie zobaczymy ju? Weroniki w fotelu jurora?

Ze wzgl?du na sytuacje powsta?? w mediach po informacjach z CBA oraz samopoczucie Weroniki, jest ju? prawie pewne, ?e zrezygnuje z udzia?u w kolejnej edycji programu „You Can Dance”. W?adze stacji nie przekaza?y nam informacji o rezygnacji ze wspó?pracy z Weronik?. Nikt nie wymusza? te? na Weronice podj?cia takiej decyzji – mówi menad?erka Weroniki w rozmowie z Faktem.

>>>

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>