www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

You Can Dance – bez Ady i Maksa!

W ostatnim odcinku show, Ada Piechówka i Maks Ha? po?egnali si? z programem.

Poziom tej edycji jest bardzo wysoki, st?d bardzo trudno o wybór najlepszych tancerzy.

Piechówka_Ada

Ha?_Maks

Jednak regu?y programu s? nieugi?te i w ka?d? ?rod? odpada jedna dziewczyna i jeden ch?opak...

Mimo sporych umiej?tno?ci tanecznych, w ostatni? ?rod? decyzj? telewidzów to Ada Piechówka i Maks Ha? nie pojawi? si? ju? w kolejnym odcinku.

Piechówka_Ada

Ha?_Maks

Piechówka_Ada

Ha?_Maks
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>