www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wysokie IQ Dody oszustwem?!

Piotr Tymochowicz ma w?tpliwo?ci

Doda to majstersztyk PR-owy. To znaczy iloraz 150, od którego od?egnuje si? Mensa. Jak wiemy, nigdy takich testów nie by?o, nie by?y przeprowadzone.

No ale có?, PR-owo dobrze to by?o sprzedane – powiedzia? Tymochowicz w rozmowie z wideoportalem.” – czytamy w Super Expressie.

A? nas korci, jaka b?dzie reakcja Dody na to pow?tpiwiewanie Tymochowicza w jej wysoki iloraz inteligencji…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>