www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wyrzucili Richardson z TVP!!!

Monika b?dzie teraz handlowa? pietruszk? …

Jak donosi Fakt, nowy szef TVP2, Krzysztof Nowak nie przed?u?y? z Monik? kontraktu gwiazdorskiego.

Richardson_Monika

Podobno stwierdzi?, ?e Monika nie nadaje si? do prowadzenia programu autorskiego, – on sam widzi ja tylko przy prowadzeniu wielkich imprez. Nawet sukces Europa da si? lubi? nie jest wed?ug niego przesi?kni?ty potem Moniki, program dlatego by? tak lubiany, bo by? programem na licencji (a to ciekawe!).

Richardson_Monika

Co teraz robi gwiazda Richardson?

To i owo potrafi?. Mam uko?czone dwa fakultety na studiach, znam trzy j?zyki obce, wi?c s?dz?, ?e jako? sobie poradz?. Je?li jednak nie b?dzie mnie sta? na chleb, otworz? warzywniak i zaczn? sprzedawa? pietruszk?…

Wida? Monika to kobieta pracuj?ca. Tylko, jako? trudno nam sobie wyobrazi? j? za lad? warzywniaka brudz?c? sobie r?czki …

Richardson_Monika

Richardson_Monika

Richardson_Monika

Richardson pokazuje coraz wi?cej!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>