www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wypadek Fronczewskiego

„Pan Kleks” mia? nieprzyjemny pi?tkowy wieczór

St?uczka samochodowa…

„Niestety, ca?y lewy przedni róg skody zosta? zmia?d?ony i b?dzie wymaga? naprawy u blacharza. Kierowcy po wymianie zda? spisali zeznanie. Chwil? pó?niej na miejsce zdarzenia przyjecha?a policja. Funkcjonariusze nie mieli w?tpliwo?ci, ?e to nie aktor zawini? w st?uczce.” – podaje Fakt.

Ca?e szcz??cie Panu Piotrowi nic sie nie sta?o.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>