www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: Wielka pora?ka Edyty Zaj?c-Pazury!

Weronice Marczuk nie zaszkodzi?a nawet afera finansowa.

Kulisy rozstania Cezarego Pazury z jego drug? ?on?, Weronik? Marczuk ci?gle owiane s? tajemnic?. Wpierw pojawia?y si? informacje, ?e to Cezary porzuci? Weronik? dla m?odszej Edyty Zaj?c. Z czasem mawiano nawet, ?e to Weronika pierwsza nawi?za?a romans pozama??e?ski. Ale nie bacz?c na szczegó?y rozpadu tego ma??e?stwa Cezarego Pazury pewne jest jedno. Edyta Zaj?c jego aktualna, trzecia ju? z kolei ?ona aktora nie cieszy si? wielk? popularno?ci?, a ju? na pewno nie sympati? …

zobacz: Nogi wschodz?cej gwiazdy – zgadnij, której!

Marczuk_Weronika

Zapytali?my was o to, któr? ?on? aktora lubicie bardziej. Weronik? czy Edyt?? Niestety m?odziutka wschodz?ca gwiazda przegra?a (25% poparcia) w zderzeniu z do?wiadczon? i wywa?on? Marczuk (75% poparcia).Tej nie zaszkodzi?y nawet podejrzenia o udzia? w aferze finansowej i g?o?ne zatrzymanie przez CBA.

zobacz: Szok! Skandal! Marczuk-Pazura zatrzymana przez CBA!!!

Marczuk_Weronika

Pazura_Cezary_Pazura_Edyta

Dzi?kujemy za udzia? w naszej sondzie i zach?camy do dzielenia si? swoimi opiniami w nast?pnych.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>