www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: W?tpliwa popularno?? Dody!?

Doda to gwiazda, o której du?o si? mówi, pisze, obserwuje stylistyczne posuni?cia i prywatne zawieruchy w zwi?zkach. Ale okazuje si?, ?e to spore zainteresowanie ró?ow? królow? polskiego popu nie przek?ada si? na powa?ne traktowanie artystki …

W ostatniej ankiecie pytali?my, czy chcieliby?cie w swoim mie?cie mie? ulic? lub rondo imienia Dody. Okazuje si?, ?e tylko 15 % ankietowanych chcia?oby takiej nazwy.

Doda_Rabczewska_Doorta

Doda_Rabczewska_Doorta

Tylko 9 % potraktowa?o tak? opcj? zupe?nie oboj?tnie, i a? 75 % oddaj?cych swoje g?osy powiedzia?o ZDECYDOWANE NIE!

Doda_Rabczewska_Doorta

Doda_Rabczewska_Doorta

Doda_Rabczewska_Doorta

Doda_Rabczewska_Dorota
Wpisz komentarz

  1. 13 lipca 2009 18:32

Podobne posty:

/* */?>