www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: Tak ocenili?cie sopockie show Dody!

Kontrowersyjna gwiazda zawsze dba o to, aby nie schodzi? z pierwszych stron. Tylko czy ci?g?e próby wywo?ania skandalu zwi?kszaj? grono jej wiernych fanów?

Sukces Doroty Rabczewskiej, która zaczyna?a swoj? karier? w zespole Virgin dla wielu ci?gle jest tajemnic?.

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota_Lubert_Tomasz

Doda_Rabczewska_Dorota

Jedni s?dz?, ?e to objawienie prawdziwego talentu, inni, ostro krytykuj? za wulgarno?? i emanowanie seksem. Nie b?dziemy obstawa? po ?adnej ze stron. Pewne jest tylko to, ?e Dorota Rabczewska – DODA jest jedn? z lepszych showmenek polskiej sceny muzycznej. Jej ostatni sopocki wyst?p sta? si? tematem dyskusji, czy Doda nie przesadzi?a daj?c show emanuj?ce obscenicznymi, wyuzdanymi scenami?

Doda_Rabczewska_Dorota

Wy ju? os?dzili?cie. Oto wynik naszej sondy – Jak oceniasz sopocki wyst?p Dody?

34% Doda da?a FANTASTYCZNE SHOW!

33% Zbyt WULGARNE, przesadzi?a!

33% nie ogl?da?em jej wyst?pu


Dzi?kujemy za udzia? w naszej sondzie.

Zobacz jeszcze raz sopocki wyst?p Dody!

Doda znowu pokaza?a pup?!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>