www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: Nikt nie chce ogl?da? Górniak!?

Czy Edyta zdecyduje si? na transmisj? telewizyjn? swojego kursu prawa jazdy?

Ta informacja wzbudzi?a spore zamieszanie.

Prawo jazdy Górniak transmitowane w TV?

Je?li menad?erce Mai Sablewskiej uda?oby si? wynegocjowa? transmisj? kursu prawa jazdy Edyty Górniak, gwiazda by?aby drug? z kolei po Dodzie, która odwa?y?aby si? na wystawienie po ocen? telewidzów swoich umiej?tno?ci przyswajania nauki jazdy.

Tylko czy to dobra decyzja? Czy tego chc? fani Górniak? Z naszej sondy wynika, ?e tylko 34% ankietowanych chcia?oby zobaczy? w telewizji, jak Górniak robi prawo jazdy.

Pozosta?e 66% fakt ten, nie interesuje…

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

mGórniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>