www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: Kto wygra „Taniec z gwiazdami”?

Niby wynik sondy nie bardzo zaskakuje, a jednak …

Uroda i talent to zdecydowane atuty prezenterki  Doroty Gardias-Skóry, jednak waszym zdaniem, to nie ona powinna zdoby? g?ówn? nagrod? w show „Taniec z gwiazdami”. Za jej wygran? g?osowa?o tylko 29% ankietowanych.

Gardias_Skóra_Dorota_Mosejcuk_Andrej

Kto j? pokona?? Od pocz?tku napi?tnowany za swoj? taneczn? przesz?o??, aktor Bartek Kasprzykowski. To jemu przyznali?cie a? 45 % swoich g?osów.

Winiarska_Blanka_Kasprzykowski_Bartek

Ostatnie miejsce, ale jednak na podium – przy takim uk?adzie nie ma zreszt? innej mo?liwo?ci –  osta?o si? dla Jay’a Delano, 26%.

Kajak_Kamila_Delano_Jay

Czy wynik tej sondy urzeczywistni si? w prawdziwym show? Na to jeszcze poczekamy.

Dzi?kujemy za udzia? w naszej sondzie!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>