www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

WYNIK SONDY: Ci??arna Oceana nie powinna ta?czy??

Nikt nie jest chyba zdania, ?e Oceana w b?ogos?awionym stanie powinna tylko le?e? na kanapie, ale czy powinna wykonywa? tanecznych ewolucje na parkiecie Ta?ca z gwiazdami? Pewnie dlatego telewidzowie uwa?aj?, ?e ta gwiazda jednak powinna si? wycofa? z programu.

Tego zdania jest a? 56 % ankietowanych.

Oceana_Juszkiewicz_Przemys?aw

Oceana_Juszkiewicz_Przemys?aw

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>