www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wyj?tkowe SHOW Joli Rutowicz!

W maju na antenie ITV pojawi si? program „Wyj?tkowi SHOW”, który poprowadzi Jolanta Rutowicz.

Go?cie tego specyficznego show b?d? musieli wykaza? si? swoj? wyj?tkowo?ci?. Podobno Jolanta za??da?? za ka?dy odcinek 20 tysi?cy z?otych.

Zastanawiaj?ce jest jednak to, jakiego pokroju „gwiazdy” b?dzie mo?na zobaczy? ju? nied?ugo w ka?d? sobot? na kanale ITV. No, ale skoro juz sama prowadz?ca jest wyj?tkowo … wyj?tkowa, mo?e si? dzia?!


Wpisz komentarz

 1. 15 kwietnia 2009 18:57

  mirkwa:

  tak,……………………. Jola jest b.wyj?tkowa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .Sk?d wzi??a si? ta moda na promowanie miernoty i g?upoty w POLSCE?

 2. 16 kwietnia 2009 21:57

  Ewka:

  to jakimowicz j? wypromowa?

 3. 16 kwietnia 2009 21:59

  Ewka:

  jakimowicz liczy? na to ze „umoczy” ale sie nie udalo, wiec sie oddalil i slusznie

 4. 9 czerwca 2009 18:04

  TroC:

  Jak wida? mamy mod? na debili przekonanych o swojej wspania?o?ci…

  Media wykreowa?y ten trend…

  Ja ju? kilka lat temu podzi?kowa?em mediom masowego przekazu i jak kupi?em TV to podpi??em go jedynie do DVD i Kompa. Antena posz?a w odstawk?. Teraz ogl?danie telewizji ot?pia bardziej ni? kiedykolwiek wcze?niej.

  Wam te? radz? pozby? si? telewizji.

Podobne posty:

/* */?>