www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wyda 40 tysi?cy na bi?uteri?!

Kulesza w ko?cu nacieszy si? nagrod?

Agata wygrywaj?c „Taniec z gwiazdami” oprócz samochodu, otrzyma?a tak?e bon o warto?ci 40 tysi?cy z?otych na zakupy w jednym z renomowanych salonów jubilerskich. Samochód zlicytowa?a na cele charytatywne. A bon?

„Jeszcze nie zrealizowa?am ca?ego bonu – powiedzia?a w rozmowie z nami Agata Kulesza” – podaje SE.

Jak podaje bulwarówka, Agata jest w trakcie zakupu bi?uterii. Mamy nadziej?, ?e zakupy b?da wyj?tkowo udane. Nale?y si? jej!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>