www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Wszechstronny Maciej Zako?cielny

Wielko?? aktora poznajemy po nak?adzie uczu? i po?wi?ce? dla granej roli. Maciej Zako?cielny zrobi wszystko by by? autentycznym przed kamer?.

?wietnie zbudowany i wysportowany posiad? równie? talenty aktorskie. I robi z tego u?ytek. Na potrzeby nowej produkcji „Dlaczego nienauczy? si? lata? na paralotni.

Na ?amach SE zwierzy? si? z towarzysz?cych prze?y?.„Gdy mocniej zawieje, skrzyd?o mo?e si? zamkn?? i spadasz”- mówi Maciek. Zagro?enia przyt?aczaj?ce tym bardziej, ?e kurs trwa?4 dni!!! Jakby tego by?o ma?o musia? jeszcze wykaza? si? umiej?tno?ciami p?etwonurka.

Podziwiamy hart ducha. Rozwijaj?ca si? kariera aktorska stawia poprzeczki co raz wy?ej i wy?ej. Za jaki? czas mog? nie wystarczy? cia?o i zr?czno??. A gdyby wpad?a rola dyskusyjna i kontrowersyjna?

Wielko?? wymaga wysi?ku i po?wi?cenia. Na razie podziwiamy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>